Herren 1
Punktspiel 08.02.2003 TTV Wadgassen 1 gegen TTC Hülzweiler 1 9 : 0
Mannschaftsaufstellung
Mannschaft A Mannschaft B
Spieler 1 Trenz K.H. Lessel
Spieler 2 Paulus Rupp
Spieler 3 Hoffmann Berg
Spieler 4 Trenz A. Kreutzer
Spieler 5 Hewener Rettler
Spieler 6 Mahr Brünnet
Doppel 1 Paulus / Hewener Lessel / Berg
Doppel 2 Trenz K.H. / Trenz A. Rupp / Brünnet
Doppel 3 Mahr / Hoffmann Kreutzer / Rettler
    1. 2. 3. 4. 5. Sätze Punkte
Paulus / Hewener Rupp / Brünnet 11:6 11:4 11:9      3 0 1 0
Trenz K.H. / Trenz A. Lessel / Berg 11.4 13:11 14:12     3 0 1 0
Mahr / Hoffmann Kreutzer / Rettler 5:11 11:7 11:8 9:11 11:5 3 2 1 0
Trenz K.H.  Rupp 11:8 11:6 11:0     3 0 1 0
Paulus  Lessel  11:5 5:11 11:7 5:11 11:8 3 2 1 0
Hoffmann Kreutzer  7:11 11:7 7:11 11:7 11:9 3 2 1 0
Trenz A.  Berg 11:8 7:11 11:9 11:9   3 1 1 0
Hewener Brünnet 11:6 11:3 11:9     3 0 1 0
Mahr  Rettler 11:8 5:11 9:11 11:6 11:9 3 2 1 0
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Endergebnis: 27 9 9 0